Програма за развитие и използване на стадион “Диана”

На вниманието на

Г-н Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

 

Програма за развитие и използване на бейзболен стадион “Диана”

 

Уважаеми г-н Министър,

Във връзка с проведената на 06.08.2015 г. среща между Вас и представители на Българската федерация по бейзбол (БФБ) относно използването на бейзболен стадион “Диана” от страна на БФБ и клубовете членове на БФБ и в изпълнение на поетия от БФБ ангажимент с настоящото Ви представяме програма за развитие и използване на съоръжението, както и някои коментари и бележки, които да конкретизират и обяснят в детайли ситуацията с използването на стадиона.

 

 1. Моля да имате предвид, че още от пускането в експлоатация през 2005 г. стадион “Диана” е използван интензивно по сходна на предоставената по-долу схема на разпределение на времето за ползване. Доколкото към момента липсва яснота относно възможността стадионът да бъде използван пълноценно (предвид неговото състояние, което ще коментираме по-надолу), ще си позволя да използвам същата “примерна” схема на разпределение на времето за използване при презумпцията, че стадионът е годен за пълноценно използване от клубовете:

 

1.1. График на провеждане на тренировъчни занимания:

 • КБС “София Блус” и КБС “Юнак” – клубовете провеждат съвместни тренировки в дните понеделник, сряда и петък, от 17:30 до 20:30 ч. В този времеви интервал се провеждат тренировки на юношеските и мъжките отбори на двата клуба;
 • КБС “Атлетик София” – клубът провежда тренировки в дните вторник и четвъртък, от 17:30 до 20:30 ч. В този времеви интервал се провеждат тренировки на юношеския и мъжкия отбор на клуба;
 • КБС “София Блус” и КБС “Юнак” – клубовете провеждат съвместни тренировки на детски отбори (възрастова група 9-14 години) в сряда и петък от 16:00 до 17:30 ч.; в събота и неделя от 9:00 до 10:30 ч.
 • В момента КБС “Атлетик София” е принуден да провежда тренировки с детските си отбори извън София (с. Требич) на непригодено за целта игрище, които иначе трябва да се провеждат на стадион “Диана” във времеви период, който може да бъде уточнен на по-късен етап.

1.2. График за провеждане на срещи от националния спортен календар на БФБ:

На стадион “Диана” се провеждат домакинските срещи на всички 5 столични отбора, участващи в държавния шампионат – възрастова група “мъже” – КБС “София Блус”, КБС “Юнак”, КБС “Атлетик София”, КБС “Академиците” и КБС “НСА-Лъвовете”. Стадион “Диана” домакинства на всички мачове от турнира за купа “София”, както и на една от предварителните групи и финалните двубои от турнира за купа “България”. В периода на провеждане на състезанията всеки уикенд на стадион “Диана” се провеждат по най-малко 4 мача за възрастова група “мъже”.

 

1.3. До момента, в който напуснахме стадиона за провеждане на Европейското първенство по модерен петобой за младежи (1 май 2015), следвахме следния режим на поддръжка на игрището, който възнамеряваме да се спазва и занапред:

 • косене на тревата – средно на всеки 10 дни.
 • поливане на тревната настилка – ежедневно вечер (това силно би било подпомогнато от ремонтирането на поливната система).
 • оформяне на игрището и плевене – средно на всеки 10 дни
 • поддържане на огради – средно на всеки 3 месеца
 • поддържане и монтиране на допълнителни тренировъчни съоръжения (булпен, клетка за батиране) – средно на всеки 6 месеца
 • ремонтиране и поддържане на скамейки (докато не бяха демонтирани) – средно на всеки 12 месеца

 

1.4. Други планирани дейности за промотиране на спорта бейзбол сред подрастващите. Към момента можем да потвърдим провеждането на следните:

 • Бейзболен спортен празник за ученици в седмицата след 15 септември
 • Контролни срещи извън официалния календар на БФБ
 • “Блус за Емо” – ежегодно събитие в памет на съоснователя на БФБ Емил Насъпов
 • Sofia City Camp – целодневни бейзболни занимания за ученици
 • Бейзболна ваканция – проект, осъществяван със съдействието на Столична община
 • Съдийски курс за начинаещи – 29 август 2015 г.
 • Съдийски курс за напреднали – 30 август 2015 г.

 

Предвид описаното по-горе, намирам за нужно да направя следните бележки:

Още от създаването си през 2005 г. стадион “Диана” се използва интензивно от БФБ в лицето на столичните бейзболни клубове, националните отбори по бейзбол, както и в рамките на мероприятия с деца и младежи, целящи промотирането на спорта бейзбол и физическата активност като цяло. Ежегодно на стадиона се провеждат:

 • тренировки на детски, юношески и мъжки отбори на най-малко 3 бейзболни клуба – средно по 3,5 ч. всеки ден, от понеделник до петък в периодите април-юли и септември-октомври и средно по 1 ч. всеки ден през август;
 • над 60 срещи от националния шампионат, купа “България”, купа “София”, срещи на националните отбори и други мероприятия, повечето от които се провеждат в събота и неделя – средно по 7,5 ч. на ден;
 • мероприятия по множество програми на Столична община, както в партньорство с редица частни организации;

Всичко това категорично показва, че в активния бейзболен сезон (април-октомври) стадион “Диана” се използва изключително интензивно от всички столични клубове, като заетостта му в този период е не просто съизмерима, а дори надхвърля натовареността на редица спортни съоръжения от национален мащаб като например Националния стадион “Васил Левски”, Зимния дворец на спорта, зала “Фестивална” и много други.

Не следва да се пропуска обстоятелството, че бейзболът в България е спорт, който се развива изцяло на аматьорски начала. Това означава, че абсолютно всички – състезатели и треньори – имат възможност да го практикуват единствено в свободното си от училищни или служебни ангажименти време, което лесно обяснява концентрацията на занимания и мачове във вечерните часове и почивните дни. Въпреки това, видно от приложения график, съоръжението се използва почти непрекъснато в тези часове и дни!

Не на последно място, и особено предвид пълната абдикация на „Национална спортна база“ ЕАД (НСБ) от всички дейности по поддръжка и ремонт на съоръжението, интензивното използване изчерпва изключително бързо неговия ресурс – става въпрос за терен с естествено тревно покритие! Отделно пълноценното и безопасно практикуване на спортовете бейзбол и софтбол налага и допълнителни изисквания към покритието на игрището. Възстановяването на терена е изключително затруднено именно предвид интензивното използване и пълната липса на постоянен поддържащ персонал, техника и възстановителни средства. В този смисъл, на практика съоръжението се използва дори над своя експлоатационен капацитет.

 

 1. Относно възможността за използване на стадион “Диана” в близко бъдеще:

БФБ и столичните клубове напълно съзнават необходимостта от адекватно и максимално ефективно използване на съоръжението. Желанието ни е стадионът да бъде годен за използване в максимално кратък срок, което беше и основната причина да поискаме провеждането на гореспоменатата среща с Вас. Тябва обаче да се има предвид следното:

 

2.1. Предвид моментното състояние на бейзболен стадион „Диана” (снимков материал може да бъде открит в приложените файлове) вследствие на липсата на каквато и да е поддръжка през последните 3 месеца и провеждането на Европейско първенство за младежи по модерен петобой е необходимо да бъдат проведени следните дейности по възстановяване на тревното покритие от първостепенно значение:

– косене и отстраняване на плевели;

– заравняване на определени участъци;

– подновяване на настилката от шамот в определените зони;

– възстановяване поне в ръчен режим на функционирането на поливната система, която беше напълно демонтирана от предишното ръководство на НСБ;

– рекултивиране на тревното покритие чрез засяване, торене и напояване;

– почистване и възстановяване на общи зони.

 

2.2. Второстепенни дейности, необходими за нормалното функциониране на бейзболния стадион:

– възстановяване на поливната система в автоматичен режим;

– възстановяване на премахнатите от предишното ръководство на НСБ трибуни.

 

2.3. Според информация от специализирани фирми за изграждане на спортни терени част от гореописаните дейности не може да бъдат извършвани към настоящия момент поради неподходящи метеорологични условия – високи температури и продължителни сухи периоди без валежи.

 

Вследствие на гореописаните факти и мерки, които трябва да бъдат предприети незабавно, считам, че за първоначално възстановяване на стадиона ще бъдат необходими около 2 месеца, което възпрепятства провеждането на нормален тренировъчен и състезателен процес. Предвид предварително одобрения спортен календар на БФБ за сезон 2015 това означава, че е невъзможно провеждането на тренировки и състезания през настоящата година на стадиона, като през този период тренировките и състезанията от националните турнири ще продължат да се провеждат на нерегламентираното игрище в Студентски град.

 

Очаквам да ни бъде осигурен незабавен достъп до стадион „Диана”, както и среща с ръководството на НСБ с цел обсъждане на клаузите и условията по предстоящия договор за наем и поемане на взаимни ангажименти.

 

 

Приложение 1: Фотографии на стадиона към момента

 

Leave a Reply